​Coraz mniej dzieci ze świadczeniami z Funduszu Alimentacyjnego

Podniesienie kryterium dochodowego nie wpłynęło na zahamowanie tendencji spadkowej. Nie pomogło też wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę”.