​Kolejny sprzeciw rzecznika MŚP przeciw zwiększaniu grzywny za wykroczenia skarbowe

Biuro rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje, że rzecznik MŚP po raz kolejny sprzeciwia się podwyższeniu kary grzywny nakładanej na przedsiębiorców w formie mandatu za wykroczenia skarbowe, tym razem przesyłając opinię do Senatu.