​Sejm za ustaleniem maksymalnej opłaty za śmieci przy metodzie „od wody”

Sejm w czwartek uchwalił nowelę tzw. ustawy śmieciowej, która m.in. ustanawia maksymalną opłatę śmieciową przy naliczaniu jej w oparciu o zużycie wody. Celem nowych przepisów jest też ograniczenie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadowej w gminach.