1. Zabierz tym, którzy nie…

1. Zabierz tym, którzy nie mają dzieci w formie podatków, zwiększ dług.
2. Daj tym, którzy już dzieci mają.
3. Oczekuj wzrostu dzietności.
4. ???
5. Dzietność spada, wtf?
6. Wprowadź nowe daniny i opłaty, drukuj do oporu.
7. Daj jeszcze więcej tym, którzy już dzieci mają.
8. ???

#bekazpisu #ekonomia #finanse