20 mln zł kary ​UOKiK dla Open Life TU Życie

Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Open Life TU Życie karę w wysokości 20 mln zł. UOKiK uznał, że ubezpieczyciel stosował wobec konsumentów nieuczciwą sprzedaż (misselling) ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).