Dzienne archiwum: 4 lipca, 2021

Jestem po tych… Po takim…

Jestem po tych… Po takim moim, wiesz, tournee po tych hedge fundach, inwestycyjnych funduszach i tak dalej, nie. Ciekawe doświadczenie, ale tak samo bardzo smutne. Ku*** siedzą ci bogaci Amerykanie, Niemcy, Angole, Szwajcarzy, nie? Siedzą w swoich głębokich, wiesz, fotelach. Mają nakumulowane tego oczywiście kapitału tyle, że możesz ich tam w dupę pocałować. Jeszcze się …

Rekordowa wartość nałożonych kar. UOKiK wziął się za przedsiębiorców

Pandemia nasiliła zapędy przedsiębiorców do bezprawnego działania wobec konsumentów. W ubiegłym roku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) napłynęła rekordowa liczba skarg na nierzetelne postępowanie przedstawicieli biznesu, w tym na reklamy wprowadzające w błąd, podawanie nieprawdziwych informacji, stosowanie zapisów w umowach naruszających interesy klientów. W sumie było ich ponad 13 tys., niemal dwa razy …