A różowe już dawno wpladły na…

A różowe już dawno wpladły na to by płacić cipem
#logikarozowychpaskow #heheszki #finanse #technologia #cipa