Ankieta Makroekonomiczna NBP: Ograniczone ryzyko wysokiej inflacji

Mediana prognoz dla inflacji w 2021 r. to 3,4 proc., a dla PKB 3,7 proc. – wynika z wiosennej Ankiety Makroekonomicznej NBP. W kolejnych latach ceny będą rosnąc już wolniej, a gospodarka powinna przyśpieszyć. Kurs walutowy, w szczególności w reakcji na uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych, skala i tempo pokryzysowego odbicia PKB, długookresowy wpływ ekspansji fiskalnej i monetarnej, ceny żywności, zmiany regulacyjne i administracyjne – to główne czynniki ryzyka, które nie pozostaną bez wpływu na inflację.