Bank Millennium utworzy w wynikach za I kwartał rezerwy na kredyty walutowe w wysokości 512 mln zł

Bank Millennium (MIL, GPW) zdecydował o utworzeniu w wynikach za pierwszy kwartał 2021 r. rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 512 mln zł. Bank spodziewa się ujemnego wyniku netto w pierwszym kwartale 2021 r.