BITCOIN vs Reguła Dziesiątego

Analiza zagrożeń i kompendium wiedzy na temat BITCOINA. W ramach równowagi do naganiania i hura optymizmu postarałem się spojrzeć na bitcoina ze sceptycznego punktu widzenia. „Jeśli wszyscy myślą tak samo, to ktoś nie myśli.” George S. Patton