CBOS: W marcu nadal połowa Polaków źle ocenia ogólną sytuację w kraju

Z badania CBOS wynika, że w marcu odsetek osób przewidujących, że ogólna sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku wyniósł 54 proc., bez zmian miesiąc do miesiąca, natomiast udział osób oceniających, że sytuacja idzie w dobrym kierunku spadł o 2 pkt. proc. do 30 proc. W marcu oceny sytuacji gospodarczej uległy poprawie.