Celem jest całkowite wdrożenie Porozumienia Paryskiego – Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda powiedział w piątek, że „dyskutujemy na temat polityki klimatycznej, tego zasadniczego wyzwania, które stawiają sobie wszystkie odpowiedzialne państwa, czyli niedopuszczenia do wzrostu temperatury na Ziemi powyżej 1,5 stopnia, aby wdrożyć całkowicie Porozumienie Paryskie”.