Dobrą pracę tworzą przedsiębiorcy, nie państwo

Felieton „Państwo tworzy dobrą pracę”, jakim Rafał Woś otworzył współpracę z Interią, nie jest pierwszym jego tekstem, przy lekturze którego szeroko otwieram oczy ze zdumienia. Prawdę mówiąc, to moja zwykła reakcja na teksty tego autora. Niezwykła jest za to sytuacja – otóż los sprawił, że w tym samym czasie pracę w Interii zaczynam… ja sam. Nie sposób byłoby więc zrezygnować z tak wyjątkowej okazji do polemiki z uznanym i chętnie czytanym autorem, z pożytkiem dla nas obu, a nade wszystko – mam nadzieję – dla czytelników, użytkowników…