Dobre wyniki KGHM w pandemicznym roku

Wynik EBITDA grupy KGHM wzrósł w 2020 roku o 27 proc., do 6,6 mld zł, a wynik netto zwiększył się o 26 proc., do 1,8 mld zł. Z kolei przychody grupy wzrosły o 4 proc., do 23,6 mld zł. Od wybuchu pandemii ani w KGHM Polska Miedź, ani w należących do grupy kopalniach zagranicznych nie było przestojów produkcyjnych, udało się też – mimo pandemii – nieznacznie zwiększyć produkcję miedzi płatnej.