Duży deficyt i rekordowy dług w historii Polski

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 roku wyniósł 6,9 proc. PKB – podał we wstępnym szacunku Główny Urząd Statystyczny. Dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2020 r. 57,5 proc. PKB. To ponad 1,33 biliona zł i jest to najwyższy poziom długu w historii Polski.