Emitel wchodzi na GPW. Był polski, dziś należy do funduszu Alinda. (DUŻE KWOTY)

Należący niegdyś do państwa, a teraz do amerykańskiego funduszu właściciel większości infrastruktury nadawczej złożył prospekt emisyjny w KNF. Wycenia się na około 1,5 …MILIARDA …DOLARÓW. Symboliczne dla skali prywatyzacji w Polsce. W Tomaszowie też mamy taki maszt