Enea miała 2,2 mld zł skonsolidowanej straty

Enea miała w IV kwartale 2020 r. 667 mln zł EBITDA wobec konsensusu PAP zakładającego 686 mln zł – wynika ze wstępnych szacunków spółki. Skonsolidowana strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnęła 2,2 mld zł, ale wpływ na to miał odpis aktualizujący wartość Enei Wytwarzanie.