Enea oczekuje wzrostu cen energii o kilkanaście procent

Enea zakłada, że w 2021 r. wydatki na inwestycje będą porównywalne z tegorocznymi lub nieznacznie niższe. Zmieniać się będzie natomiast ich struktura. Coraz większe nakłady będą kierowane na odnawialne źródła energii w związku z planowaną transformacją energetyczną. Enea oczekuje kilkunastoprocentowego wzrostu cen energii elektrycznej w przyszłym roku. Wniosek jest w URE.