Eurostat. Puchnie dług publiczny Polski. Teraz to już 59,1 proc. PKB

Polski dług publiczny na koniec pierwszego kwartału 2021 roku wyniósł 59,1 procent PKB wobec 57,5 procent w czwartym kwartale 2020 i wobec 47,5 procent PKB w pierwszym kwartale 2020 roku – podał Eurostat. Najwyższy odsetek długu publicznego w relacji do PKB odnotowano w Grecji, a najniższy w Estonii