Francja. Rekordowy dług publiczny i deficyt w 2020 roku

Kryzys zdrowotny i gospodarczy związany z pandemią Covid-19 sprawił, że zadłużenie Francji gwałtownie wzrosło w 2020 roku do 115,7 proc. PKB, a deficyt budżetowy wzrósł do poziomu nienotowanego od 1949 roku. Państwo wydawało krocie, by wesprzeć gospodarkę w obliczu pandemii.