GUS: Rośnie liczba ubogich i potrzebujących w Polsce

W 2020 roku odnotowano wzrost odsetka osób skrajnie ubogich o 1 pkt proc. do 5,2 proc. – podał GUS.