Hołownia: dochód gwarantowany dla górników z zamykanych kopalń

Warte rozważenia jest wprowadzenie dochodu gwarantowanego na
poziomie pensji minimalnej dla pracowników odchodzących z kopalni węgla
kamiennego w formie zachęcającej do aktywizacji zawodowej aż do osiągnięcia
przez nich wieku emerytalnego (jako opcja do wyboru obok planowanych obecnie
odpraw).