Identyfikacja wytwórców śmieci. Będzie można znakować worki na odpady

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który ma umożliwić stosowanie indywidualnego oznakowania worków na śmieci. Pozwoli to na identyfikację właściciela lub osoby użytkującej lokal, w którym powstały odpady.