Jeśli nie lokaty to fundusze. Na tym zyskuje Pekao

Bank Pekao poprawił kwartalny zysk prawie o jedną trzecią i widzi ożywienie następujące w gospodarce. Skutkiem tego była poprawa sprzedaży kredytów konsumpcyjnych i funduszy inwestycyjnych. Początek roku to także pierwszy kwartał jego nowej, trzyletniej strategii. Silne odbicie gospodarki ma sprzyjać jej realizacji.