Jesteśmy jednym z najbiedniejszych krajów UE.

Jesteśmy jednym z najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej. Za nami są jedynie Łotwa (102 proc. PKB), Słowacja (94 proc.) i Rumunia (76 proc.).