Każdy chce mieć swoje RODOS. Rośnie zainteresowanie i cena ogrodów działkowych

Ceny ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych w ostatnich miesiącach bardzo mocno wzrosły.