Klęska programu emerytalnego PPK.

Rząd szacował, że do PPK przystąpi 75 proc. Polaków. Statystki miała zwiększyć administracja. Nic z tego. „Mamy katastrofę”. Aktualna partycypacja w PPK to ok. 24 proc.