Kredyty we frankach. Sąd Najwyższy odłoży decyzję?

Izba Cywilna Sądu Najwyższego może odroczyć zaplanowane na 25 marca rozstrzygnięcie w sprawie kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych – pisze w jutrzejszym wydaniu „Dziennik Gazeta Prawna”.