Krzysztof Kozłowski zrezygnował z funkcji wiceprezesa Pekao

Krzysztof Kozłowski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu banku, jak również ze składu zarządu banku, ze skutkiem na koniec 3 sierpnia 2021 r.