Kwiecień, PKO TFI: Pandemia utrudniła wdrażanie PPK w sektorze publicznym. Partycypacja raczej niższa niż w dużych firmach

– Pandemia utrudniła wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach sektora finansów publicznych, a wiele instytucji objętych ostatnim etapem nie zdążyła podpisać umów o prowadzenie w ustawowym terminie – powiedział wiceprezes PKO TFI Łukasz Kwiecień. Ocenił, że partycypacja w sektorze publicznym może być niższa niż wśród największych firm, gdzie sięgała 35-40 proc.