Małgorzata Zaleska, była szefowa BFG: Wybrano dobrą formułę ratowania Idea Banku

Nie można wykluczyć kolejnych przypadków wdrożenia resolution lub upadłości w odniesieniu do małych lub średnich banków. Jednak kondycja całego polskiego sektora bankowego jest dobra, co zostało m.in. stwierdzone w ostatnim, grudniowym raporcie o stabilności finansowej opublikowanym przez NBP – mówi Interii prof. Małgorzata Zaleska, była szefowa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dyrektor Instytutu Bankowości SGH, przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN.