MF ostrzega przed fałszywymi e-mailami nt. rozliczenia podatku

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami na temat rozliczenia podatku. Przestępcy, podszywając się pod fiskusa, wzywają do uzupełnienia formularza dotyczącego rozliczenia, aby wyłudzić dane osobowe i kartach kredytowych.