Miasto aniołów eksperymentuje z dochodem podstawowym

Coraz częstszy jest pogląd, że świadczenia pieniężne są receptą na kryzys wywołany przez pandemię.