Minister finansów poinformował o wysokości deficytu budżetowego po listopadzie

Jak poinformował szef resortu finansów Tadeusz Kościński, powołując się na szacunkowe dane, deficyt budżetowy po listopadzie wyniósł 13,2 mld zł.