Mlekovita liderem branży w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyroby w 167 krajach

Spółka umocniła się na pozycji lidera branży w Europie Środkowo-Wschodniej. Mlekovita obecna jest w 167 krajach (przeznacza na rynki zagraniczne 35% produkcji) i jest największym eksporterem polskiej żywności. Przychody największej grupy mleczarskiej w Polsce wyniosły rekordowe 5,5 mld zł.