Narodowy spis powszechny potrwa dłużej?

Jak poinformował prezes GUS Dominik Rozkrut, urząd chce wydłużenia trwania tegorocznego spisu powszechnego do sześciu miesięcy z zaplanowanych wcześniej trzech miesięcy.