Niemiecki kontrwywiad ostrzega przed radykalizacją antycovidowców

Ruch antycovidowców coraz bardziej radykalizuje się. Kontrwywiad nie wyklucza kolejnych ataków.