Nowe regulacje w zakresie WIS

Wiążąca Informacja Stawkowa wskazuje sposób zaklasyfikowania towaru albo usługi według stosownej klasyfikacji używanej na potrzeby VAT oraz określa właściwą stawkę podatku dla tego towaru albo usługi. WIS chroni bowiem przed za kwestionowaniem stawki VAT przez organ podatkowy.