Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu 2021.r

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu br. wyniosły w cenach bieżących 86,6 mld PLN w eksporcie oraz 82,9 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3,7 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 1,1 mld PLN. W porównaniu ze styczniem 2020 roku eksport wzrósł o 1,0 proc., a import spadł o 2,0 proc.