Od 1 stycznia nie można będzie sprzedawać niektórych polis z funduszem inwestycyjnym

Komisja Nadzoru Finansowego zakazała sprzedaży polis z funduszem inwestycyjnym, jeśli w umowie ubezpieczenia zostały zapisane zbyt wysokie opłaty lub jeśli fundusz miałby inwestować w instrumenty, podlegające umorzeniu.