Odpisy obniżyły skonsolidowany wynik PKN Orlen za 2020 rok o 950 mln zł

PKN Orlen ujął odpisy i odwrócenia aktualizujące wartość aktywów trwałych, których łączny wpływ na wynik skonsolidowany koncernu za 2020 roku wyniesie około minus 950 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.