Odwołanie prezes JSW Barbary Piontek i dwóch wiceprezesów

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW, GPW) odwołała z zarządu prezes Barbarę Piontek oraz dwóch wiceprezesów: Tomasza Dudę i Włodzimierza Hereźniaka. Wiceprezes Jarosław Jędrysek złożył rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie z powodów osobistych. W zarządzie zostaje wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków, wybrany na to stanowisko przez załogę spółki.