OZE jak najbliżej miejsca konsumpcji prądu

Odejście od węgla jest przesądzone. Transformacja energetyki i budowa odnawialnych źródeł powinny przyspieszyć. Liberalizacja zasady 10H odblokuje budowę wiatraków na lądzie, zwiększając udział OZE w systemie i umożliwiając instalowanie źródeł energii bliżej miejsca konsumpcji, co ograniczy wydatki na rozbudowę sieci dystrybucyjnych. Takie wnioski płyną z dyskusji Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu.