Podczas pandemii o podwyżki zarobków ubiegały się głównie osoby zarabiające powyżej średniej krajowej

W ostatnim roku niemal trzech na czterech ankietowanych nie zainicjowało rozmowy z pracodawcą o podwyżce. Natomiast na dyskusje o lepszych warunkach płacowych zdecydowały się głównie osoby w wieku 30-39 lat, z miesięcznymi dochodami rzędu 5000-6999 zł netto. Na 10 pracowników, którzy zrobili ten krok, prawie czterech uzyskało podwyżkę. Z kolei przeszło 82 proc. respondentów przyznaje, że w tym okresie ich szefowie sami nie wyszli z propozycją podniesienia wynagrodzenia.