Popularność obligacji Skarbu Państwa nie słabnie

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych bije w ostatnich miesiącach rekordy popularności. Tylko w lutym 2021 r. Polacy kupili skarbowe papiery wartościowe za ponad 3 mld zł, próbując chronić swoje oszczędności przed spadkiem ich wartości. W środowisku rekordowo niskich stóp procentowych próbujemy dobierać produkty finansowe, które dają wyższe stopy zwrotu niż lokaty bankowe.