Pozdrawiam księdza. I…

Pozdrawiam księdza. I przypominam owieczkom, że mają przynosić zysk pasterzowi. Po to właśnie jesteście hodowane. Po to urabia się was od wczesnych lat dzieciństwa, żeby później łatwiej „golić” Owca dobrze urobiona będzie się jeszcze cieszyć z golenia (chociaż coraz mniej takich) Nie ma darmowych bajek
#bekazkatoli #finanse #katolicyzm