Prezes URE zatwierdził kolejne taryfy na dystrybucję energii na 2021 rok

Nowe, wyższe stawki opłat dystrybucyjnych może wprowadzić dwóch z piątki największych operatorów systemów dystrybucyjnych – Enea Operator oraz Tauron Dystrybucja.