Program 500 plus idzie do ZUS

Od przyszłego roku obsługę „500 plus” przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pozwoli to znacznie obniżyć koszty administracyjne programu. Jednocześnie wypłata świadczeń będzie możliwa wyłącznie przelewem na rachunek bankowy.