Przemysł odrobił już ponad trzy czwarte strat spowodowanych pandemią – Federalny Urząd Statystyczny Niemiec

Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) ujawnił, że produkcja niemieckiego przemysłu zwiększyła się w październiku w porównaniu z wrześniem o 3,2 proc., co oznacza utrzymanie się jej trendu wzrostowego przez szósty kolejny miesiąc.