Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję: Wszystkie stopy procentowe bez zmian

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi 0,10 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa 0,50 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej, stopa redyskonta weksli 0,11 proc. w skali r., stopa dyskontowa weksli 0,12 proc..